Sikkim zahájil největší experiment na světě s univerzálním základním příjmem

Sikkim – indický stát se 600.000 obyvateli, zahájil největší experiment na světě s univerzálním základním příjmem

Malý Himálajský stát sousedící s Čínou se chystá zahájit největší experiment na světě s univerzálním základním příjmem.

Všech 610 577 občanů žijících v Sikkimu obdrží zaručený příjem, bez podmínek a místo hotovosti. UZP nahradí množství nesrozumitelných programů sociální pomoci, které jsou v současnosti nabízeny.

„Pokud existuje šance, že se to uskuteční kdekoli, je to Sikkim,“ uvedl člen indického parlamentu, P.D. Rai.

Sikkim je pozoruhodně progresivní – je to jeden z prvních indických států, který úspěšně zakázal plastové tašky, poskytuje bydlení všem svým občanům a – nedávno se stal prvním „organickým státem“ Indie tím, že eliminoval používání pesticidů a umělých hnojiv.

Sociální indexy se rovněž na vysoké úrovni (oproti zbytku Indie) s mírou gramotnosti 98 procent a snižujícím se podílem lidí žijících pod hranicí chudoby na zhruba 8% – ve srovnání s téměř 30% na celostátní úrovni. Malá rozloha Sikkimu a nízká hustota obyvatelstva mají určitý vliv za jeho úspěch.

Rai uznal, že program bude čelit výzvám: „V konečném důsledku je to otázka politické vůle,“ řekl. „S nárůstem globální nerovnosti chceme zajistit, abychom překlenuli propast.“ Rai odmítl sdělit, kolik by program, který byl oznámen před nadcházejícími volbami na jaře tohoto roku, mohl stát.

K získání zdrojů na program, který bude spuštěn v r. 2022, bude využito odvětví cestovního ruchu a energetiky v Sikkimu, protože himalájská země, která se nachází ve výšce 2.500 metrů, přivítá více než 2,5 milionu návštěvníků ročně. Sikkim také produkuje přebytek energie – prodává do okolních regionů 90% své elektrické energie z vodních elektráren.

Indie disponuje rozsáhlým systémem sociálního zabezpečení, kdy ústřední vláda vynakládá 5% HDP na 950 programů, a to od rýže zdarma, příspěvků na bydlení a zaručeného zaměstnání pro některé obyvatele ve venkovských částech země. Většina těchto programů je špatně implementována, korupce je v celém systému hodně rozšířená.

UZP (Universal Basic Income – UBI) má zatím jinde ve světě jen omezený úspěch

Zatímco Sikkim disponující zdroji může být připraven na úspěšnou implementaci univerzálního základního příjmu, podobné experimenty proběhly jinde ve světě jen s omezeným úspěchem.

V dubnu 2017 vláda kanadského Ontária oznámila pilotní projekt zahrnující 4000 lidí, které by stál 150 milionů kanadských dolarů (113 milionů US dolarů). Projekt skončil náhle po roce, kdy se změnila místní správa a nová administrativa označila program jako nákladný a neudržitelný.

Ve Finsku experiment s univerzálním základním příjmem skončil minulý rok ještě před jeho dokončením. Program zahrnoval měsíční platbu ve výši 630 USD pro 2 000 nezaměstnaných občanů.

Ve Spojených státech se mezitím podobný koncept objevil ve Stocktonu v Kalifornii. Minulý rok plán vypadal takto: 100 obyvatel by dostalo 500 dolarů měsíčně po dobu 18 měsíců.

Odpůrci UZP (UBI) naznačili, že prosté dávání peněz lidem povzbudí lenost a špatnou správu osobních financí, protože lidé vynakládají peníze na zbytečné věci.

Ekonom z UC Berkeley,  Branab Bardhan prohlásil, že UZP (UBI) na místech jako je Sikkim je velmi odlišný od projektu jako např. ve Stocktonu v Kalifornii.

„V rozvinutých zemích je hlavním cílem restrukturalizace nebo úspora stávajících systémů sociálního zabezpečení, jako jsou dávky v nezaměstnanosti,“ řekl Bardhan. „V zemích s nízkým nebo středním příjmem, jako je Indie, bude důvodem řešení minimálního ekonomického zajištění větší části obyvatelstva, a to nejen těch nejchudších, aniž by se dotýkaly stávajících opatření proti chudobě.

Zdroj: Washington Post