Americká armáda reálně zahájila odsun svých vojsk pobývajících na Syrském území

Spojené státy zahájily odsun svých pozemních vojsk z území Sýrie ještě dříve, než se českým médiím podařilo zjistit, že se jednalo o několikaletý ilegální pobyt, k němuž USA neměly mandát RB OSN ani svolení Syrské vlády. Odsun vojsk byl několikrát avizován v diplomacii nestandardním způsobem: Krátkými zprávami na Twitteru a ihned poté několikrát popřen, zpochybňován a zlehčován prohlášeními vysoce postavených neoconů jako např. Johna Boltona a dalších.

O dalším osudu Sýrie tak bude rozhodovat syrská veřejnost v budoucích volbách a nikoliv několik „draft dodgerů“ v 10.000 km vzdálené zemi. Připomeneme, že vláda v Sýrii je svou podstatou sekulární, v zemi žije množství národnostních a religiózních menšin, které mají zaručenou náboženskou svobodu. A protože zamlčování nebo popírání válečných zločinů je trestným činem, je potřeba si dále připomenout, že odpálit 105 řízených střel (cruise missiles) na cizí zemi bez mandátu RB OSN je válečným zločinem.

Osvobození země od teroristických skupin v čele s ISIS může být dokončeno v dohledné době. ISIS byl financován 2 hlavními způsoby: Přímou finanční podporou od některých států v zálivu a dále prodejem ropy, kterou ISIS vytěžil na obsazeném syrském a iráckém území – ISIS v podstatě tuto ropu ukradl. Ropu odváželo zhruba 10.000 automobilových cisteren každý den do sousedního Turecka. Cesta do Turecka však vedla přes území ovládaném Kurdy. Export ukradené ropy a financování ISIS tak bylo možné díky dohodě s Kurdy (dostávali poplatek za každou projíždějící cisternu) a díky neochotě amerického letectva bombardovat těchto 10.000 cisteren ISIS. Po několika letech existence tohoto způsobu financování jednoho dne přiletělo letectvo Ruské federace a 10.000 cisteren se změnilo v planoucí šrot. Problematika financování ISIS byla z valné většiny ukončena. Zbývalo vyřešit problematiku vyzbrojování ISIS, což bylo zdlouhavější a obtížnější. Ve výsledku však po ústupu teroristických skupin z obsazených území, syrská armáda objevila desítky utajených skladů s velkým množstvím amerických zbraní: protitankových řízených střel TOW, munice, radiostanic atd. Nicméně nejpopulárnějšími vozidly ISIS byly pick-upy Toyota, mnohé ještě s nálepkami a reklamou amerických prodejců vylepenou na dveřích. Sled událostí vypadal takto: Naši ctihodní spojenci vyzbrojili teroristické skupiny, které ve formuláři o žádost dodávky zbraní zaškrtly kolonku „umírnění teroristé/umírnění rebelové“ příp. „ještě více umírnění“ atp.“. Zbraně, které obdrželi, však následně prodali ISIS, případně je upustili na zem, když prchali před ISIS. Zbraně se takto dostaly do rukou ISIS a dalším „méně umírněným“ a často zahraničním teroristickým skupinám. A po ústupu ISIS se zbraně dostaly do rukou syrské armády. Naši ctihodní spojenci takto nepřímo pomohli znovu vyzbrojit těžce zkoušenou syrskou armádu, za což jim patří upřímné uznání a poděkování.