Úřadujícím ministrem obrany USA se stane Patrick Shanahan

Foto: Prezident Donald Tump a odcházející ministr Jim Mattis

Názorové rozdíly na ilegální pobyt amerických ozbrojených sil na území Sýrie mezi prezidentem Trumpem a dosavadním ministrem obrany Jimem Mattisem vyústily v rezignaci generála Jima Mattise (ex U.S. Marine Corps) na funkci ministra obrany USA. Předmětem rozdílných názorů nebyla naprostá ilegalita amerických vojenských operací na území Sýrie, nýbrž rozdílné názory na délku pobytu amerických vojsk na cizím území. Jim Mattis se vyjadřoval v tom smyslu, který přeložen do praxe znamenal další nekonečnou válku bez mandátu RB OSN. Jim Mattis svou rezignaci oznámil veřejným dopisem, kde jako důvod uvedl, že nesouhlasí s ukončením (ilegální) bojové činnosti amerických vojsk na území Sýrie. Svou rezignaci stanovil k datu 28.2. 2019.

Následné další výroky ministra popudily prezidenta Trumpa, který se rozhodl odvolat ministra Mattise k datu 31.12. 2018. Dočasným vedením ministerstva obrany (DoD – slangově: Pentagonu) byl pověřen bývalý vysoký manažer společnosti Boeing Patrick Shanahan. V USA již mnoho let existuje praxe, kdy vysloužilí vysocí důstojníci armády, letectva, námořnictva a námořní pěchoty odcházejí na posty ve správních radách společností a naopak (tato praxe je nazývána „revolving doors“). V reálu to obvykle projevuje opožděnými dodávkami předražené vojenské techniky postižené velkým množstvím závad včetně fatálních a kritických.

Foto: Patrick Shanahan – bývalý vysoký manažer spol. Boeing